Biolämpökeskus

Imatran Lämpö Oy:n kaukolämpötuotanto toteutetaan vuoden 2016 alusta alkaen omalla 30 MW
biolämpökeskuksella. Biolämpökeskus rakennetaan Imatran Vuoksenniskan Virasojalle Raidekujan ja
Karjalantien risteykseen osoitteeseen Raidekuja 2 ja Karjalantie 26.

Biolämpökeskusprojekti jakaantuu kolmeen vaiheeseen:

Vaihe 1. Maanrakennusurakka 1: 1.5 ‐ 31.10.2014
Vaihe 2. Maanrakennus‐ ja perustusurakka 2: 1.12.2014 ‐ 31.6.2015
Vaihe 3. Lämpökeskuslaitetoimitusurakka: 1.6.2015 ‐ 30.3.2016

Biolämpökeskus käynnistetään kaukolämpötuotantoon 2016 vuoden alussa. Uusi lämpökeskus tuottaa
kaukolämpöä Vuoksenniskan, Sienimäen, Mansikkalan ja Imatrankosken kaukolämpöverkostoon.
Vuosituotanto on noin 160 GWh/v kaukolämpöä.


Tulevan biolämpökeskuksen luonnos.