Laskutus

Imatran Lämpö Oy:llä on käytössä CGI:n toimittamat lämpökanta- ja kaasukanta –asiakastietojärjestelmät, joilla voidaan laskujen lisäksi laatia monipuolisia raportteja ja yhteenvetoja asiakkaiden  lämmön ja maakaasun käytöstä.

 

Laskutamme asiakkaita kuukausittain. Kaukolämpölaskutus perustuu toteutuneeseen energiankulutukseen ja kiinteään perusmaksuun.


Vuoden 2013 aikana saimme kaikki kaukolämpöasiakkaat kaukoluennan piiriin, joten laskutus tapahtuu todellisen kulutuksen mukaan. Perusmaksu määräytyy sopimusvesivirran mukaan, johon vaikuttaa mm. kiinteistön lämmitystehontarve.


Maakaasuasiakkaat ilmoittavat lukeman itse kuukausittain web-palvelun kautta tai maakaasun käyttöilmoituksella. Myös maakaasumittarit tulevat kaukoluennan piiriin lähivuosina. Mikäli asiakas ei ilmoita lukemia, laskutamme arviolta. Lukemien puuttuessa asentajat käyvät lukemassa mittarin, tällöin laskutetaan mittarinlukemamaksu asiakkaalta.


 Asiakkaat voivat saada paperilaskun sijaan halutessaan e-laskun verkkopankkiinsa, suoramaksulaskun tai sähköisen verkkolaskun. E-lasku- ja suoramaksusopimukset tulee asiakkaan tehdä pankissa.


Imatran Lämpö Oy on ulkoistanut laskujen maksuntarkkailun Saimaan talous- ja tieto Oy:lle, joka lähettää perintätoimeksiannot Intrum Justitia Oy:n hoidettavaksi. Tämä on tehostanut maksujen perintää.


Kulutus-web-palvelun kautta asiakkaat ja isännöitsijät voivat seurata kiinteistöjensä lämmönkulutuksen historiatietoja.