Maakaasu

Tiesitkö, että maakaasu on hajuton, väritön ja myrkytön hiilivety ja että se on fossiilisista polttoaineista ympäristöä vähiten kuormittava? Maakaasu ei sisällä pölyä, rikkiä, raskasmetalleja eikä se aiheuta päästöjä veteen.

Maakaasun hyvät ominaisuudet pääsevät parhaiten oikeuksiinsa erilaisissa prosessisovelluksissa: maakaasuliekki tai puhtaat savukaasut voivat koskettaa prosessoitavaa väliainetta esimerkiksi kuumennuksessa, kuivauksessa tai kypsennyksessä. Monissa kohteissa maakaasulla voidaan korvata myös sähkön käyttöä mukavuudesta tai turvallisuudesta tinkimättä. 

Erityisen hyvin maakaasu sopii polttoaineeksi yhdistettyyn sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. Suuremmissa kohteissa käytetään kaasuturbiineja yleensä höyryturbiiniprosessiin kytkettyinä (ns. kombilaitos), pienemmissä CHP-laitoksissa voidaan käyttää myös kaasumoottoreita. Suomessa maakaasua käytetäänkin ennätyksellisen paljon yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa.