Maakaasuverkko

Maakaasuverkoston kokonaispituus on 63,0 km.
Maakaasuverkoston pituus kasvoi 0,2 km vuoden 2013 aikana.

Maakaasuverkostoon liitettyjen rakennusten yhteenlaskettum tilavuus on 1,37 Mm3.