Mittaus ja säätö

Maakaasumittaus tehdään Imatran Lämmön asentamalla mittarilla, joka mittaa käytetyn kaasun normaalikuutioina "nm3". Normaalikuutiolla tarkoitetaan kaasun tilavuutta normaalipaineessa 1 bar.

Säätö tapahtuu asiakkaan polttimella joko itsetehtynä tai tilaamalla palvelu.

Imatran Lämpö tarjoaa asiakkaittensa käyttöön teknistä osaamista. Sen asiantuntija tarkastaa tarvittaessa maakaasumäärämittauksen. Imatran Lämmöltä löytyy energian järkevään käyttöön liittyviä oppaita. Sieltä saa  myös tietoa maakaasulaitteiden turvallisesta käytöstä ja huollosta.