Tuotanto

ENERGIANHANKINTA JA TUOTANTO

  • Kokonaiskaukolämmön hankinta oli kaudella 2012   175,3 GWh josta oma tuotanto 81,8 GWh
  • Maakaasun hankinta 145 GWh josta käytettiin omaan tuotantoon 86 GWh
  • Kaukolämmön osto Imatran Energialta toimintavuoden aikana oli 93,5 GWh
  • Oman tuotannon laitoshyötysuhde oli 94 %.Oman tuotannon omakäyttösähkönkulutus oli 5,9 kWh/MWh
  • Kaukolämmön tuotanto omissa lämpökeskuksissa toteutettiin maakaasulla, kevyen polttoöljyn käyttö oli vähäistä liittyen laitoksien huolto -ja korjaustöihin