Siirry sisältöön

Asiakaspalvelu 020 617 4801 (vaihde) Päivystys 24/h Vikailmoitukset 0400 653 086

Fortumin Imatran vesivoimalaitokseen rakennettu lämpöpumppulaitos otettu käyttöön

(FORTUM OYJ LIIKETOIMINTATIEDOTE 12.12.2022)

Fortumin Imatran vesivoimalaitokseen rakennettu lämpöpumppulaitos on valmistunut. Fortumin ja Imatran Lämpö Oy:n yhteistyön tuloksena Imatran vesivoimalaitoksen hukkalämpöä hyödynnetään nyt Imatran kaupungin kaukolämpöverkossa. Kyseessä on ensimmäinen hanke Suomessa, jossa vesivoimageneraattorin hukkalämpöä hyödynnetään kaukolämpöverkossa.

Vesivoimalaitoksen generaattoreissa on suljettu jäähdytysvesipiiri, jota on aikaisemmin jäähdytetty Vuoksen vedellä. Jatkossa generaattorien jäähdytysvesipiiriä jäähdytetään kaukolämmön paluuvedellä lämpöpumppukytkennällä. Generaattoreiden jäähdytysvesipiirissä pysyy myös Vuoksen vedellä tehtävä jäähdytys, mikäli lämpöpumpussa on häiriötä tai sitä huolletaan.

”Lämpöpumpulla tuotetaan kaukolämpöä Rajapatsaan kaukolämpöverkkoon ja se korvaa pääasiassa hakkeella biokattilassa tuotettua kaukolämpöä sekä talvella ja biokattiloiden huoltoseisakkien aikana maakaasulla tuotettua kaukolämpöä. Rajapatsaan kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta noin yksi kolmasosa voidaan tuottaa lämpöpumpulla tuotetulla kaukolämmöllä. Kesäaikana biokattila voidaan pysäyttää kokonaan ja tuottaa kaukolämpöverkon tarvitsema lämpö kokonaan Imatran vesivoimalaitoksella olevalla lämpöpumpulla”, kertoo Imatran Lämmön käyttöpäällikkö Turo Valkama.
”Fortumin Imatran vesivoimalaitoksessa on seitsemän sähköä tuottavaa turbiinia. Seitsemästä turbiinien generaattorista kolme on vesijäähdytteisiä, joista kahden hukkalämpöjä hyödynnetään nyt lämpöpumppulaitoksen avulla kaukolämpönä”, Fortumin paikallisedustaja Erkki Luukkonen kertoo.

Business Finland on myöntänyt hankkeelle Energiatuki-rahoitusta.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Erkki Luukkonen, Asset Manager, Fortum, puh. 040 504 2727

Vesa-Pekka Vainikka, Toimitusjohtaja, Imatran Lämpö, puh. 020 617 4800

Turo Valkama, Käyttöpäällikkö, Imatran Lämpö, puh. 040 835 0586

Fortumin Imatran voimalaitos on Suomen suurin vesivoimalaitos ja suurin uusiutuvan energian tuottaja. Voimalaitoksen tuotantoteho on 192 megawattia ja se tuottaa puhdasta, uusiutuvaa energiaa yhden terawattitunnin vuodessa. Imatran vesivoimalaitos on valmistunut vuonna 1929.

Imatran vesivoimalaitoksen lämpöpumppulaitos:
Generaattorille menevän jäähdytysveden lämpötila: 22 °C
Generaattorilta tulevan jäähdytysveden lämpötila: 27 °C
Kaukolämmön paluuveden lämpötila: 45 °C
Kaukolämmön menoveden lämpötila: 85 °C
Kaukolämpöteho: 800 kW
Suunnitteluaikataulu: lokakuu 2021–toukokuu 2022
Toteutusaikataulu: toukokuu 2022–joulukuu 2022

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja.  Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Imatran Lämpö Oy
Imatran Lämpö Oy on Imatran kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Imatran Lämpö Oy on osa Imatran kaupungin kaupunkikonsernia. Imatran Lämpö Oy tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä sekä myy ja jakelee maa- ja biokaasua Imatran kaupungin alueella. Imatran Lämmön kaukolämpö on ollut vuosina 2020 ja 2021 täysin uusiutuvaa. imatranlampo.fi

 

 

 

 

 

Vastaa