Siirry sisältöön

Asiakaspalvelu 020 617 4801 (vaihde) Päivystys 24/h Vikailmoitukset 0400 653 086

Imatran Lämpö ja Stora Enso Imatran tehtaat aloittavat yhteistyön – hukkalämpö talteen

Tiedote 15.2.2023

Hukkalämpöä hyödynnetään jatkossa kaukolämpöverkossa   

Työ- ja Elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt investointituen lämmön talteenottolaitoksen rakentamiseksi Stora Enson Imatran tehtaille ja kaukolämpöputken rakentamiseksi Kaukopäästä Imatran Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon.

Hanke monipuolistaa Imatran kaukolämmön tuotantoa ja tukee tuotannon vähäpäästöisyyttä sekä pienentää biopolttoaineiden ja fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

Hanke helpottaa tehtaan jäteveden lämpötilan hallintaa ja siten auttaa pienentämään ympäristökuormitusta.

Hanke on teknisesti haastava ja edellyttää merkittäviä investointeja. Lämpöpumppulaitoksesta ja siirtolinjasta koostuvan Imatran Lämpö Oy:n toteuttaman investoinnin alustava kokonaiskustannusarvio on varauksineen noin 13 miljoonaa euroa. Valtion myöntämä RRF-investointituki noin 3 miljoonaa euroa on oleellisen tärkeä hankkeen toteuttamisen kannalta.

Selvitykset, tarkastelut, toteutussuunnittelu ja sopimusneuvottelut jatkuvat kiireisinä kohti mahdollista hankintapäätöstä.

Imatran Lämpö Oy ja Stora Enso Imatran tehtaat ovat aloittaneet yhteistyön Kaukopään tehtaan jätevesien hukkalämmön hyödyntämiseksi Imatran kaukolämpöverkossa. Hukkalämpöä otettaisiin talteen jätevesistä ennen niiden puhdistusta. Osapuolet ovat tehneet esiselvityksen Stora Enson Imatran tehtaiden hukkalämpöjen hyödynnettävyydestä kaukolämmön tuotannossa. Syksyllä 2022 allekirjoittamallaan aiepöytäkirjalla Stora Enso Oyj, Imatran tehtaat ja Imatran Lämpö Oy ovat sopineet jatkotyöstämään hanketta tavoitteena sen kannattava toteutuminen sisältäen toteutuskelpoiset investointi- sekä sähkön ja lämmön toimitussopimukset.

Lämpöpumppulaitos on teholtaan noin 15 MW ja vuosituotannoltaan 100 GWh kaukolämpöä, mikä vastaa yli puolta Imatran kaukolämmön tarpeesta. Uusi kaukolämpösiirtojohto mahdollistaa laitoksen kytkemisen Imatran kaukolämpöverkkoon sekä tiettyjen alueiden maakaasua käyttävien kiinteistöjen lämmitystapamuutoksen vähähiiliseen kaukolämpöön. Tavoitteena on, että laitos ja siirtojohto olisivat käytössä vuoden 2025 alussa.

Hanke monipuolistaa Imatran kaukolämmön tuotantoa ja tukee tuotannon vähäpäästöisyyttä sekä auttaa kustannusten hallitsemisessa taaten vakaamman kaukolämmön hinnan. Lämpöpumppulaitos korvaisi yli puolet Imatran Lämmön puun hankinnasta, noin 1000 rekkakuormaa vuodessa.  Hankkeen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on arvioitu olevan noin 40 henkilötyövuotta.

”Toimitus- ja huoltovarmuuden merkitys on korostunut viime aikoina toimintaympäristön rajusti muuttuessa. Yhtä tärkeää on kilpailukykyinen ja vakaa hintataso – se on yhtiön strategian ja toiminnan kulmakivi nyt ja tulevaisuudessa. Nykyisen metsäenergiaan perustuvan kaukolämmön rinnalle yhtiö tarvitsee mahdollisuuksia hyödyntää teollisuudessa syntyvää hukkalämpöä kaukolämpönä. Tämä hanke Stora Enson Imatran tehtaiden, merkittävän yhteistyökumppanimme, kanssa, on juuri sellainen ja siten erittäin tärkeä”, toteaa Imatran Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka.

”Tarjoamme sijoituspaikan sekä hukkalämmön lämpöpumppulaitoksen käyttöön. Nykyisin jäähdytämme jätevettä ennen puhdistusta, joten saamme hieman hyötyä energiatehokkuudessa. Näemme tärkeänä olla mahdollistamassa tätä vastuullisuutta kehittävää hanketta”, kertoo tehtaanjohtaja Mikko Nieminen.

”Vastaavaa hanketta Imatran tehtaiden lämpöjen hyödyntämisestä on selvitelty useaan otteeseen ainakin noin 30 vuoden ajan. Lämmön talteenottoon sekä lämmön pitkään siirtomatkaan liittyvien teknisten ja taloudellisten haasteiden takia selvitykset eivät aiemmin ole konkretisoituneet investoinneiksi. Hankkeen toteutuminen on nykypäivää. Ympäristöhyötyjen lisäksi taloudelliset hyödyt ovat imatralaisille merkittävä elinvoimatekijä pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Imatran kaupunginjohtaja Matias Hilden.

Lisätietoja:

Mikko Nieminen, tehtaanjohtaja, Stora Enso Oyj, Imatran tehtaat, mikko.nieminen@storaenso.com, p. 040 773 8914

Matias Hilden, kaupunginjohtaja, Imatran kaupunki, matias.hilden@imatra.fi, p. 040 186 0531

Vesa-Pekka Vainikka, toimitusjohtaja, Imatran Lämpö, vesa-pekka.vainikka@imatra.fi, p. 020 617 4800

Stora Enso Oyj on pakkaus‑, biomateriaali‑, puutuote‑ ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Konsernissa työskentelee noin 22 000 ihmistä, ja yhtiö on julkisesti noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.

Stora Enso on asettanut kunnianhimoisen ympäristötavoitteen puolittaa toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää Stora Enson sitoumuksesta vähentää toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä täältä

Imatran Lämpö Oy on Imatran kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Imatran Lämpö Oy on osa Imatran kaupungin kaupunkikonsernia. Imatran Lämpö Oy tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä sekä myy ja jakelee maakaasua Imatran kaupungin alueella. Imatran Lämmön kaukolämpö on ollut vuosina 2020 – 2022 täysin hiilineutraalia.

 

 

 

 

 

 

 

Vastaa