Siirry sisältöön

Asiakaspalvelu 020 617 4801 (vaihde) Päivystys 24/h Vikailmoitukset 0400 653 086

Kaukolämmön sopimusehdot muuttuvat 1.11.2023 alkaen

Tiedote 29.9.2023

Imatran Lämpö Oy on päivittänyt kaukolämmön yleiset sopimusehdot Energiateollisuus ry:n suosituksen T1/2021 mukaisesti. Päivitetyt sopimusehdot tulevat voimaan 1.11.2023 alkaen.

Sopimusehtojen muutoksen perusteena on ehtojen kohta 14. Lämmönmyyjällä on oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos siihen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia tai energian käytön tehostamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Nyt ehtoihin tehtävät muutokset perustuvat sekä lainsäädännön muuttumiseen, että myös muihin em. syihin.

Keskeiset asiakkaan asemaan vaikuttavat muutokset:

  • asennettavien mittareiden on oltava etäluettavia
  • kulutus- ja laskutustietojen antaminen asiakkaille vähintään kerran kuukaudessa
  • kulutus- ja laskutustietojen toimittaminen asiakkaalle maksutta ja sähköisinä asiakkaan niin halutessa

Edellä mainitut kohdat ovat Imatran Lämpö Oy:llä olleet käytössä jo aiempien sopimusehtojen aikana.

Lisäksi ehtoihin on tehty mm. seuraavia lisäyksiä tai muutoksia:

  • lasku-termin muuttaminen sopimusehdoissa termiksi lämpölasku
  • ehtokohtaan 12.5 on lisätty viallisten laitteiden ja johtojen aiheuttamat välilliset vahingot
  • määritelmien muutokset ja lisäykset (etäluettavuus, kulutustieto, laskutustieto ja lämpölasku)

Uudet sopimusehdot löytyvät verkkosivustoltamme Asiakaspalvelu-välilehdeltä, kohdasta Hinnastot ja ehdot.

Sopimusehtomuutoksella ei ole vaikutusta kaukolämmön hintoihin tai toimitukseen, eikä se edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.

Kaukolämpöasiakkailla on oikeus tiedon saamisesta 30 päivän ajan irtisanoa lämpösopimuksensa päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla ilman, että sopimuksen muutetut kohdat koskettavat heitä.

Lisätietoja: Imatran Lämpö Oy, Puh. 020 617 4801, lampolaitos@imatra.fi

 

 

 

Vastaa