Siirry sisältöön

Asiakaspalvelu 020 617 4801 (vaihde) Päivystys 24/h Vikailmoitukset 0400 653 086

Varautuminen mahdollisiin kaasun toimitushäiriöihin – suojattujen asiakkaiden kaasun saanti turvataan

Tällä hetkellä Suomen kaasumarkkina ja kaasun toimitus markkinassa ovat normaalissa tilassa. Häiriöitä toiminnassa ei ole.

Maakaasun häiriötilanteet pyritään ensisijaisesti hoitamaan markkinaehtoisesti. Suomen aikaisempaa monipuolisempi kaasujärjestelmä – yhteys Baltiaan, LNG-terminaalit, biokaasu – antaa tähän uusia mahdollisuuksia. Lisäksi maakaasun häiriötilanteisiin varaudutaan korvaavilla polttoaineilla ja vaihtoehtoisilla energiamuodoilla. Jos asiakkaalla on käytettävissä maakaasun rinnalla muita lämmön lähteitä, niiden toimivuus on suositeltavaa varmistaa.

Yhtenä peruslähtökohtana on, että EU:n toimitusvarmuusasetuksen mukaisten suojattujen asiakkaiden kaasun saanti pyritään varmistamaan kaikissa olosuhteissa. Suojatuilla asiakkailla tarkoitetaan kaasuverkkoon liittyneitä kotitalousasiakkaita. Imatran Lämpö Oy:llä jakeluverkon haltijana on oman jakeluverkon alueeltaan lista suojatuista asiakkaista.

Toiminta pääpiirteissään

Kaasun toimitushäiriössä ja markkinan epätasapainotilanteessa järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland käynnistää kaupallisen ohjauksen. Tavoitteena on markkinaehtoisesti ohjata kaasun kulutus tasolle, joka vastaa fyysisesti maahantuotua määrää. Tarvittaessa fyysisiä toimituksia rajoitetaan niihin kohteisiin, joihin tasevastaavat eivät ole vahvistaneet toimitusta.

Tässä vaiheessa on siirrytty laajasti korvaavien polttoaineiden tai vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöön. Kaasun käyttäjä, suojattuja asiakkaita lukuun ottamatta, vastaa lähtökohtaisesti itse omasta varautumissuunnitelmastaan, siihen liittyvistä järjestelmistä, varapolttoaineen puskurivarastoinnista ja niiden kuljetusten järjestämisestä.

Jos kaasun maahantulo lakkaa molemmista suunnista (Imatra ja Balticconnector), kaasun käyttö rajoitetaan suojattuihin asiakkaisiin ja niihin, jotka ovat hankkineet kaasuntoimittajien tarjoamaa vaihtoehtoista polttoaineratkaisua, kuten höyrystettyä LNG:tä. Jos putkessa oleva kaasuvarasto vähenee siihen pisteeseen, että siirtoverkon painetaso on alle 10 barg, voidaan verkkoon höyrystää nesteytettyä maakaasua, jolla yhdessä kaasuverkkoon syötettävän biokaasun kanssa turvataan suojattujen asiakkaiden kaasun saanti. Suojattujen asiakkaiden kaasun saannin varmistamisessa voidaan ääritapauksessa käyttää myös ns. toimitusvarmuusasetuksen solidaarisuuslauseketta; Suomella ja Virolla on puolin ja toisin velvollisuus toimittaa kaasua pyynnön esittäneen maan suojatuille asiakkaille.

Luonnollisesti poikkeusolosuhteissa voidaan Huoltovarmuuskeskuksen luvalla ottaa käyttöön toimijoiden ylläpitämiä velvoitevarastoja turvaamaan energiahuoltoa.

Vesa-Pekka Vainikka
toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy

 

Lisätietoa:

Suomen kaasumarkkinan toiminta toimitusten häiriötilanteessa, Gasgrid Finland Oy:n tiedote 16.2.2022:

Suomen kaasumarkkinan toiminta toimitusten häiriötilanteessa

Huoltovarmuuden yleinen tilannekuva:
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/

Euroopan kaasutilanne:
https://transparency.entsog.eu/#/map

 

 

 

 

 

 

Vastaa