Siirry sisältöön

Asiakaspalvelu 020 617 4801 Päivystys 24/h Vikailmoitukset 0400 653 086

Tiedote alueen asukkaille koskien puunhaketuksen ympäristölupahakemusta Virasojan lämpökeskuksella ja uudella terminaalilla

Tiedote 26.4.2023

Lämmöntuotannon polttoaineiden saatavuus on muuttunut merkittävästi viimeisen vuoden aikana mm. muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi.  Energiatuottajien on varauduttava aikaisempaa laajemmin erilaisiin tilanteisiin polttoainemarkkinoilla huolto- ja toimitusvarmuuden häiriintymättä. Hakkeen saatavuus on vaikeutunut viimeisen vuoden aikana selvästi mm. Venäjän tuonnin päätyttyä. Imatran Lämmön toimintaan vaikuttaa välillisesti myös turpeen kysynnän ja tuotannon muutokset.

Imatran lämmön vuoden 2022 kaukolämmön tuotanto oli 177 GWh, josta yli 99 % tuotettiin joko metsäpolttoaineilla tai metsäteollisuuden sivuvirroilla. Puupolttoaineiden saatavuuden varmistaminen on siten hyvin tärkeässä roolissa. Imatran Lämmöllä on useita keinoja ja suunnitelmia, joiden avulla voidaan turvata kaukolämmön toimituksen toimitus- ja huoltovarmuus.

Yhtenä keinona omassa varautumissuunnitelmassaan Imatran Lämpö on päättänyt aloittaa puun haketuksen Virasojan biolämpökeskuksen viereisellä uudella terminaalialueella.   Virasojan lämpökeskuksen piha-alueella haketusta on tehty jo pidemmän aikaa.

Merkittävä askel kohti tulevaisuuden kaukolämmön tuotantoa otettiin 15.2.2023, kun Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi investointitukea Imatran Lämmön investointihankkeelle. Imatran Lämpö ja Stora Enso valmistelevat hukkalämmön talteenottoa koskevaa hanketta, jossa Stora Enson Imatran tehtaiden jätevesistä otetaan lämpöä talteen. Jätevedestä otetaan lämpöpumpun avulla sellaista lämpöä talteen, mikä muutoin jäähdytettäisiin ilmaan tai veteen. Lämpöpumpuilla talteen otettu lämpö johdetaan Imatran Lämmön kaukolämpöverkkoon, jossa se korvaisi vuositasolla jopa 100 GWh polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa. Tämä merkitsee puunkäytön pienenemistä nykyisestä noin puoleen.  Tarvittavan puupolttoaineen määrän pienentyessä merkittävästi, vähenee myös haketuksen tarve.

Näin ollen alun perin ympäristölupahakemuksessa esitetty tarve haketuksen määrälle ja toiminta-ajoille on vähentynyt. Haketusta ei myöskään ole tarve suorittaa jatkuvatoimisesti. Tämän hetken arvion mukaan haketusta tehtäisiin noin 30 päivänä vuodessa, painottuen talviaikaan. Haketuksen toiminta-aika rajattaisiin arkipäiville klo 7-18 välille. Jatkossa on tarkoitus tiedottaa alueen asukkaita haketuksen ajankohdista. Imatran Lämpö pohtii sopivaa menettelyä tiedottamiseen.

Seuraava haketusajankohta on tämänhetkisen tiedon mukaan marras-joulukuussa. Ajankohdasta tiedotetaan asukkaita erikseen. Haketusjakson aikana tehdään lisää melumittauksia. Melumittaukset tehdään tilanteessa, jossa haketetaan uuden terminaalin alueella ja mahdollisuuksien mukaan erilaisella laitteistolla kuin syksyn 2022 mittauksien aikana käytettiin. Uusia mittaustietoja käyttäen päivitetään myös melumallinnus. Näin saadaan tarkempaa tietoa haketuksen aiheuttamista meluvaikutuksista.

Imatran Lämpö järjestää yleisötilaisuuden seuraavan haketusjakson sekä mittaustietojen ja melumallinnuksen päivittämisen jälkeen. Tilaisuus pidetään tämänhetkisen tiedon mukaan alkuvuodesta 2024. Tilaisuuden ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan erikseen.

Imatran seudun ympäristötoimi jatkaa ympäristölupapäätöksen valmistelua ympäristölautakunnan käsittelyä varten seuraavan haketusjakson ja sen jälkeen järjestettävän yleisötilaisuuden jälkeen. Tavoitteena on viedä asia ympäristölautakunnan päättäväksi kevään 2024 aikana.

 

Lisätietoja:

Tuomas Litmanen, alikonemestari, Imatran Lämpö Oy, p. 020 6174813, tuomas.litmanen@imatra.fi

Turo Valkama, käyttöpäällikkö, Imatran Lämpö Oy, p .020 6174805, turo.valkama@imatra.fi

Vesa-Pekka Vainikka, toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy, p. 020 6174800, vesa-pekka.vainikka@imatra.fi

 

 

 

 

Vastaa