Siirry sisältöön

Asiakaspalvelu 020 617 4801 Päivystys 24/h Vikailmoitukset 0400 653 086

Imatran Lämpö Oy

799

kaukolämpö- asiakasta

163

maakaasu- asiakasta

13,6 M€

liikevaihto

11

työntekijää

162 GWh / 12,5 M€

kaukolämmön myynti

8,7 GWh / 1,1 M€

maakaasun myynti

3

biolämpö- laitosta

100 %

tuotannosta bioenergia- lähteistä

Imatran Lämpö Oy:n toiminta-ajatuksena on turvata luotettavat ja kilpailukykyiset lämmityspalvelut imatralaisille kaukolämmön ja maakaasun avulla kaikissa olosuhteissa.

Huolehdimme asumismukavuudesta sekä lämmitysjärjestelmän toimivuudesta asiakkaidemme puolesta: vastaamme kaukolämmön tuotantolaitosten ja jakeluverkostojen käytöstä ja kunnossapidosta sekä maakaasun jakeluverkostojen ylläpidosta taaten lämmityspalveluiden lähes sataprosenttisen toimitusvarmuuden. Tarjoamme asiakkaillemme myös suunnittelu-, neuvonta- ja asennuspalveluita.

Imatralaisista yli 50 % asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Julkisista- ja liikekiinteistöistä yli 90 % on joko kaukolämmön tai maakaasun piirissä.

Bioenergialähteisiin pohjautuva lämmöntuotanto

Imatran Lämpö Oy tuottaa 100 prosenttia kaukolämmöstään biopohjaisilla energianlähteillä. Kaukolämpötuotanto toteutetaan pääosin kolmella biolämpökeskuksella. Lisäksi Imatran Lämpö on rakentanut neljä uutta aluelämpöjärjestelmää. Nämä pellettikäyttöiset aluelämpöjärjestelmät korvaavat maakaasun käyttöä.

Bioenergiaan pohjautuva lähilämpö ja metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen ovat osa kiertotaloutta ja Imatran kaupungin ympäristöstrategiaa. Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille sekä asukkaille vakaan toimintaympäristön sekä joustavan energiaratkaisun, joka mukautuu muuttuviin lämmitystarpeisiin.

Imatran Lämpö Oy on sataprosenttisesti Imatran kaupungin omistama energiayhtiö.

Imatran Lämpö Oy:n bioloikka

Imatran Lämpö Oy:n aiemmin toteuttama lämpökeskusten uudistaminen ja biopohjaisten energialähteiden käyttöönotto kelpaa malliksi myös maailmalla. Imatralle rakennettiin vuonna 2015 kolme uutta biolämpökeskusta ja uusi kaukolämmön siirtojohto Virasojalta Mansikkalaan ja Vuoksenniskalle.

Uusien biolämpökeskusten myötä Imatran Lämpö Oy siirtyi kaukolämmön tuotannossa maakaasusta bioenergiaan. Kaasukäyttöiset lämpökeskukset jäivät huippu- ja varalaitoksiksi, joten biokaasua käytetään käytännössä enää vain kovilla pakkasilla. Toteutettu hanke on merkittävä niin taloudellisesti kuin ympäristöllisestikin ja se tukee täysin EU:n ja Suomen energia- ja ympäristöpoliittista strategiaa ja tavoitteita.

Seuraamme tarkasti erilaisten kaukolämmön tuotantomenetelmien teknistä kehitystä ja kustannuskilpailukykyä. Imatran Lämpö Oy:llä on valmius hyödyntää uusia mahdollisia lämmönlähteitä, jos ne ovat teknistaloudellisesti kannattavia ja ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna kestäviä.

Imatran Lämpö Oy on yhteiskuntavastuullinen lämmityspalveluiden tuottaja, ja siten tärkeä osa Suomen energiahuoltoa ja huoltovarmuutta.

Esitteet