Siirry sisältöön

Asiakaspalvelu 020 617 4801 (vaihde) Päivystys 24/h Vikailmoitukset 0400 653 086

Lämmön tuotanto ja jakelu

Energialähteet

Imatran Lämpö Oy tuottaa 100 prosenttia kaukolämmöstään biopohjaisilla energianlähteillä. Yli puolet energianlähteistä on metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten kuorta ja sahanpurua ja loput lähialueilta saatavaa haketta. Ainoastaan kylmimpien pakkasjaksojen aikana lisänä käytetään biokaasua.

Imatran Lämpö Oy:n kaukolämpö on täysin hiilivapaata.

Imatran Lämpö Oy:n kaukolämmön energialähteestä lasketut hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt ovat olleet 0 g/kWh jo vuodesta 2020 lähtien.

Kaukolämpöverkot

Kaukolämpöverkkoja on kaikkiaan kolme: yksi laajempi, jonka tuotanto toteutetaan pääsääntöisesti Virasojan biolämpökeskuksella, sekä kaksi pienempää, Immola ja Rajapatsas. Laajin verkko kattaa Vuoksenniskan, Sienimäen, Mansikkalan ja Imatrankosken alueet. Vuoden 2015 aikana yhdistettiin seitsemän erillistä kaukolämpöverkkoa kolmeksi verkoksi, joista jokaisella on oma biopolttoaineella toimiva päätuotantolaitos sekä maakaasulaitokset vara- ja huippulämpökeskuksina. 

Kaukolämmön tuotanto on saatu täysin fossiilivapaaksi vaihtamalla maakaasu biokaasuksi.        
Kaukolämmön tuotanto on saatu täysin fossiilivapaaksi vaihtamalla maakaasu biokaasuksi.