Siirry sisältöön

Asiakaspalvelu 020 617 4801 (vaihde) Päivystys 24/h Vikailmoitukset 0400 653 086

Imatran Lämpö Oy mukana Ukrainan energiatehokkuuden kehittämisessä

Imatran Lämpö Oy:n toimintaan tutustumaan saapuu Suomen Ulkoministeriön rahoittaman ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n hallinnoiman Finland Ukraine Trust Fund-rahoituksen puitteissa Ukrainasta Kamyanets-Podilskiyin lämpöyhtiön johtoa sekä asiantuntijoita viikolla 33.

Suomalaiset lämpöyhtiöt ovat taloudellisesti ja teknisesti tehokkaita sekä ympäristön huomioivia. Tämä tiedostetaan maailmalla. Suomalaisen kaukoenergiaosaamisen ja teknologian laajempi hyödyntäminen ja monistaminen parantavat energiatehokkuutta ja siten tuovat maailmanlaajuisesti vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Ukrainalaisten lämpöyhtiöiden ongelmia ovat mm. investointien rahoituksen rajallisuus, vanhat ja kuluneet, tehottomat laitteistot sekä vanhakantaiset käytön ja kunnossapidon toimintatavat. Uusiutuvaa energiaa hyödynnetään enenevissä määrin, mutta käytön- ja kunnossapidon toiminnoissa on kehitystarpeita.

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n suomalaiset jäsenet, mukaan lukien Imatran Lämpö Oy, ovat tiedostaneet globaalin sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuunsa jakaa tietoaan ja toimivia käytäntöjään.

Käynnistyneessä hankeosiossa ”The district heating twinning programme between Imatran Lämpö Oy and Public Utility Miskteplovodenerhiya” kaksi vastaavanlaista kaukolämpöyhtiötä vaihtavat tietotaitoa ja kokemuksia keskenään. Imatran Lämpö Oy:n ukrainalainen twinning-partneri on kunnallinen lämpöyhtiö Miskteplovodenerhiya Kamyanets-Podilskiyn kaupungista. Elokuuna alussa alkanut ja noin neljä kuukautta kestävä hanke koostu ukrainalaisten kahdesta tiivisohjelmaisesta kohdevierailusta Imatralla sekä Imatran Lämpö Oy:n asiantuntijoiden tutustumisesta Miskteplovodenerhiyan toimintaan Ukrainassa. Twinning-hanke huipentuu yleiseen loppuseminaariin, jossa tulokset ja jatkotoimenpiteet estellään muille ukrainalaisille lämpöyhtiöille, päätöksen tekijöille sekä Finland Ukraine Trust Fund-rahoituksen keskeisille sidosryhmille.

Suomen Ulkoministeriö on perustanut Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCOon Ukrainan energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian ja vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä tukevan kahdenvälisen rahaston (Finland Ukraine Trust Fund). Rahaston toiminta alkoi vuonna 2018 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun. NEFCOn hallinnoiman rahaston tarkoituksena on auttaa Ukrainaa parantamaan energiatehokkuuteen liittyvää politiikkaa ja ohjeistusta. Yksityisen sektorin ja kansainvälisten sijoittajien rahoitusta Ukrainan energia-alalle pyritään lisäämään luomalla kumppanuuksia ja yhteistyöhankkeita. FCG (Finnish Consulting Group) on tämän 4-vuotisen hankkeen koordinaattorikonsultti.

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Vainikka, toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy

puh: 020 617 4800

 

Vastaa